professorleandrocesar - logotipo

Personal

14 anos de experiência

professorleandrocesar - logotipo

Personal

14 anos de experiência

Personal Trainer

Personal Presencial

| Academia BodyClass Fitness Center |

Horários - Personal Trainer
Horários | Dias Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
Legenda:
A, B, C ... ⇨ Horários preenchidos;
Livre ⇨ Horários Vagos;
--/-- ⇨ Horários indisponíveis;
08:00 - 09:00 C B C B --/--
09:00 - 10:00 Livre Livre Livre Livre --/--
10:00 - 11:00 Livre Livre Livre Livre --/--
11:00 - 12:00 Livre Livre Livre Livre --/--
12:00 - 13:00 E E E E --/--
13:00 - 14:00 Livre Livre F A --/--
14:00 - 15:00 Livre D D D --/--